<optgroup id="yuuac"><div id="yuuac"></div></optgroup>
<center id="yuuac"><wbr id="yuuac"></wbr></center>
<center id="yuuac"><div id="yuuac"></div></center><center id="yuuac"><wbr id="yuuac"></wbr></center>
<optgroup id="yuuac"></optgroup>
<optgroup id="yuuac"></optgroup>
 
 
培訓服務
 
  培訓調查
  培訓在線報名
  內審員考試通過情況
 
內審員考試通過情況
廈門市方圓質量認證審核中心第1911期內審員培訓班合格人員名單
      發布時間2019-09-02

廈門市方圓質量認證審核中心第1911期內審員培訓班合格人員名單

序號

 

證書編號

 

序號

 

證書編號

1

游欽

CQM-XAC-2019-Q0566

15

吳迪

CQM-XAC-2019-Q0580

2

李翠芬

CQM-XAC-2019-Q0567

16

吳迪

CQM-XAC-2019-O0581

3

孫寶玉

CQM-XAC-2019-Q0568

17

吳迪

CQM-XAC-2019-E0582

4

游添榮

CQM-XAC-2019-E0569

18

梁偉明

CQM-XAC-2019-E0583

5

游添榮

CQM-XAC-2019-Q0570

19

梁偉明

CQM-XAC-2019-Q0584

6

陳宏圖

CQM-XAC-2019-E0571

20

梁偉明

CQM-XAC-2019-O0585

7

陳宏圖

CQM-XAC-2019-O0572

21

吳少林

CQM-XAC-2019-O0586

8

陳宏圖

CQM-XAC-2019-Q0573

22

吳少林

CQM-XAC-2019-E0587

9

林建新

CQM-XAC-2019-E0574

23

吳少林

CQM-XAC-2019-Q0588

10

林建新

CQM-XAC-2019-O0575

24

高源

CQM-XAC-2019-O0589

11

林建新

CQM-XAC-2019-Q0576

25

高源

CQM-XAC-2019-E0590

12

林興玉

CQM-XAC-2019-E0577

26

高源

CQM-XAC-2019-Q0591

13

林興玉

CQM-XAC-2019-O0578

27

鄭章芳

CQM-XAC-2019-O0592

14

林興玉

CQM-XAC-2019-Q0579

28

鄭章芳

CQM-XAC-2019-Q0593

20190831日)

 注:本表排名不分高低,次序以報名先后排列。

廈門市方圓質量認證審核中心第1911期內審員兩體系培訓班合格人員名單

序號

 

證書編號

 

序號

 

證書編號

29

鄭章芳

CQM-XAC-2019-E0594

43

王輝

CQM-XAC-2019-QZ0608

30

洪永安

CQM-XAC-2019-Q0595

44

張河琛

CQM-XAC-2019-QZ0609

31

洪永安

CQM-XAC-2019-O0596

45

張有釵

CQM-XAC-2019-QZ0610

32

洪永安

CQM-XAC-2019-E0597

46

韓雪琴

CQM-XAC-2019-Q0611

33

鄭美艷

CQM-XAC-2019-Q0598

47

韓雪琴

CQM-XAC-2019-O0612

34

朱曉清

CQM-XAC-2019-Q0599

48

韓雪琴

CQM-XAC-2019-E0613

35

陳遠大

CQM-XAC-2019-OZ0600

49

鄧秀萍

CQM-XAC-2019-O0614

36

劉巧真

CQM-XAC-2019-OZ0601

50

鄧秀萍

CQM-XAC-2019-Q0615

37

張海港

CQM-XAC-2019-OZ0602

51

鄧秀萍

CQM-XAC-2019-E0616

38

郭俊鳳

CQM-XAC-2019-Q0603

52

劉美坪

CQM-XAC-2019-Q0617

39

郭俊鳳

CQM-XAC-2019-E0604

53

劉美坪

CQM-XAC-2019-O0618

40

張彥利

CQM-XAC-2019-Q0605

54

劉美坪

CQM-XAC-2019-E0619

41

張彥利

CQM-XAC-2019-E0606

55

何元發

CQM-XAC-2019-Q0620

42

王曉萍

CQM-XAC-2019-E0607

56

王熾波

CQM-XAC-2019-Q0621

20190831日)

 注:本表排名不分高低,次序以報名先后排列。

 

廈門市方圓質量認證審核中心第1911期內審員兩體系培訓班合格人員名單

序號

 

證書編號

 

序號

 

證書編號

57

黃梅超

CQM-XAC-2019-Q0622

71

紀清陽

CQM-XAC-2019-Q0636

58

黃梅超

CQM-XAC-2019-E0623

72

曾昭汀

CQM-XAC-2019-E0637

59

黃梅超

CQM-XAC-2019-O0624

73

曾昭汀

CQM-XAC-2019-O0638

60

王堯隆

CQM-XAC-2019-Q0625

74

曾昭汀

CQM-XAC-2019-Q0639

61

王堯隆

CQM-XAC-2019-E0626

75

柯美玲

CQM-XAC-2019-OZ0640

62

王堯隆

CQM-XAC-2019-O0627

76

黃勝惠

CQM-XAC-2019-E0641

63

劉火集

CQM-XAC-2019-O0628

77

黃勝惠

CQM-XAC-2019-Q0642

64

劉火集

CQM-XAC-2019-Q0629

78

黃勝惠

CQM-XAC-2019-O0643

65

劉火集

CQM-XAC-2019-E0630

79

李勝榕

CQM-XAC-2019-E0644

66

肖祥

CQM-XAC-2019-E0631

80

李勝榕

CQM-XAC-2019-Q0645

67

肖祥

CQM-XAC-2019-Q0632

81

李勝榕

CQM-XAC-2019-O0646

68

肖祥

CQM-XAC-2019-O0633

82

張會

CQM-XAC-2019-Q0647

69

紀清陽

CQM-XAC-2019-E0634

83

張會

CQM-XAC-2019-E0648

70

紀清陽

CQM-XAC-2019-O0635

84

張會

CQM-XAC-2019-O0649

20190831日)

 注:本表排名不分高低,次序以報名先后排列。

 

廈門市方圓質量認證審核中心第1911期內審員兩體系培訓班合格人員名單

序號

 

證書編號

 

序號

 

證書編號

85

洪小鵬

CQM-XAC-2019-Q0650

99

花麗玲

CQM-XAC-2019-Q0664

86

洪小鵬

CQM-XAC-2019-E0651

100

花麗玲

CQM-XAC-2019-E0665

87

洪小鵬

CQM-XAC-2019-O0652

101

張小玲

CQM-XAC-2019-Q0666

88

賴育照

CQM-XAC-2019-E0653

102

張小玲

CQM-XAC-2019-E0667

89

賴育照

CQM-XAC-2019-Q0654

103

李旋

CQM-XAC-2019-Q0668

90

賴育照

CQM-XAC-2019-O0655

104

 

 

91

朱兆艷

CQM-XAC-2019-E0656

105

 

 

92

朱兆艷

CQM-XAC-2019-O0657

106

 

 

93

朱兆艷

CQM-XAC-2019-Q0658

107

 

 

94

賴春華

CQM-XAC-2019-Q0659

108

 

 

95

穆世春

CQM-XAC-2019-Q0660

109

 

 

96

黃赟

CQM-XAC-2019-Q0661

110

 

 

97

黃赟

CQM-XAC-2019-O0662

111

 

 

98

黃赟

CQM-XAC-2019-E0663

112

 

 

20190831日)

 注:本表排名不分高低,次序以報名先后排列。

 

 

閩ICP備11005645號
yiren22亚洲综合高清红杏|亚洲AV日韩AV无码污污网站|日本体内she精高潮|新91欧美在线精品亚洲
<optgroup id="yuuac"><div id="yuuac"></div></optgroup>
<center id="yuuac"><wbr id="yuuac"></wbr></center>
<center id="yuuac"><div id="yuuac"></div></center><center id="yuuac"><wbr id="yuuac"></wbr></center>
<optgroup id="yuuac"></optgroup>
<optgroup id="yuuac"></optgroup>